Portfoli

Receptes Cartesianes


  • 6 de gener 2013

Descripció del projecte

Receptes Cartesianes és un web-blog de receptes editat per Eulàlia Vallès. Per complir els requeriments vaig desenvolupar un gestor de continguts programat en Ruby On Rails, que permet a l'editor crear i editar les receptes d'una forma específica, en forma de taules i apartats.

Anar a la pàgina web
  • Habilitats:

    • Ruby On Rails